Zoznam členov klubu RCM Klub

 

 

Každý člen klubu musí byť registrovaný v našom klube k 1. januáru aktuálneho roka. V rámci stanov klubu alebo rozhodnutia členskej základne sa platí členský poplatok.

Aktuálne k roku 2016 máme registrovaných týchto členov:

RCM Martin – zoznam členov klubu