RC Model Klub je občianske združenie modelárov Martinský RCM klub patrí počtom svojich členov k tým početnejším na Slovensku. Združuje leteckých modelárov viacerých „veľkostných“ kategórií, napr. elektro – F5J, F1A, F1E, F1H, F3A, F3A-X, F3J… a takisto rôznych vekových kategórií. Z približne 45-člennej členskej základne sú mnohí naši členovia úspešní a známi reprezentanti nielen doma, ale aj v zahraničí. V poslednom čase je dosť veľký záujem o členstvo v klube aj medzi mladými, čoho dôkazom je približne 25% našich členov v juniorskom veku. Veľmi nás teší, že okrem aktívnych členov klubu máme aj množstvo sympatizantov a priaznivcov.

RCM klub Martin má dlhoročnú tradíciu. Rok 1974 je síce oficiálnym rokom vzniku nášho klubu, ale už dávno predtým  jeho agilní členovia pôsobili v LMK Martin. Po vzniku RCM naplno rozvinuli jeho činnosť. Klub sa s vervou pustil do organizovania súťaží RCV1, RCV2, F3F. Popritom sa venoval aj rozvoju RCM1, RCM2.

Počas svojho pôsobenia sme vychovali veľmi kvalitných pilotov RCV2, F3B, F3F.  Okrem  pilotov týchto kategórií musíme pripomenúť aj také slávne osobnosti, akými sú p. Vasiľ Pavljuk v raketovom modelárstve, ďalej „In memoriam“ p. František Boháč, ktorý rozvíjal automodelárstvo – dráhové  modely a vychoval veľmi úspešných pretekárov, akými boli napr. aj bratia Miškolci.

Už v r. 1978 RCM klub Martin usporiadal II. Majstrovstvá SR kat. F3B. Zásluhou ich perfektného zvládnutia a vysokej aktivity bol klub v r. 1982 poverený usporiadaním Majstrovstiev ČSSR v kat. voľných modelov F1A, B, C. Okrem týchto vrcholových akcií klub organizoval aj rôzne náborové a verejné majstrovské súťaže v kat RC. V r. 1989 sme usporiadali Majstrovstvá Stredoslovenského kraja kat. RCV2, ktoré napokon vyústili do kat. F3J.

V tejto kategórii sme  od roku 1991  každoročne  6 rokov zorganizovali známu súťaž „ MARTIMEX CUP“, ktorá je od roku 1994 medzinárodne známou a úspešnou v rámci Európskeho aj Svetového pohára. Okrem týchto súťaží usporadúvame od 1995 M-SR kat. F3A- motorové akrobatické modely. V súčasnosti  nie sme zameraní výlučne na RC kategórie, ale sa venujeme aj výchove modelárov v kat. voľných modelov, pre ktorých sme v rokoch 1999 a 2000 usporiadali M-SR voľných modelov, a od roku 1999  poriadame záverečné  seriálové súťaže M-SR magnetom ovládaných voľných modelov kat. F1E.

Pod vedením pána Vasila Pavljuka sme usporiadali aj sústredenie raketových modelárov v rámci ČSSR.

Okrem usporadúvania súťaží sa cielene a sústavne venujeme výchove mladej generácie modelárov, čoho výsledkom sú vynikajúce výkony reprezentantov nielen v rámci Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni, napr.:

Polonec Miroslav

1.miesto ME kat. F1E – junior 1998

1.miesto MS kat. F1A – družstvá sen. 1999

1.miesto MS kat. F1E – juniori 1999

2.miesto MS kat. F1E – družstvá jun. 1999

 


Košťan Peter

4.miesto ME kat. F3J – juniori 1997

3.miesto ME kat. F3J – družstvá jun.1997

 


Košman Ján

3.miesto ME kat. F3J – družstvá  jun.1997

1.miesto M-SR kat. F3J – juniori 1999

3.miesto ME kat. F3J – družstvá jun. 1999

 


Košťanová Lucia

3.miesto ME kat. F3J – družstvá jun. 1999

3.miesto MS kat. F3J – družstvá jun. 2000

1.miesto M-SR kat. F3J – juniori 2000

 


Nemček Ľuboš

3.miesto MS kat. F3J – juniori 2000

3.miesto MS kat. F3J – družstvá jun. 2000

8.miesto ME kat. F3J – juniori 2001

 


Capko   Peter

3.miesto  ME kat. F3J – juniori 2010

 


Drmla   Jakub

1.miesto SP kat. F1E  –  junior 2009

1.miesto  ME kat.F1E – junior 2010

1.miesto ME kat F1E – družstvo jun.2010

 


Drmlová Dominika

3.miesto  ME kat. F1E- junior 2010

1.miesto  ME kat.F1E- družstvo jun.2010

 


Drmla   Miroslav

1.miesto  ME kat.F1E- senior 2010

 


V reprezentačnom tíme juniorov od roku 1996 boli na ME a MS pravidelne dvaja členovia z RC Model klubu Martin, čo svedčí o dobrej práci s mládežou a je dôkazom správnosti smerovania klubu. Od roku 1993 sa zúčastňujeme aj rôznych medzinárodných  súťaží v kat. F3J, kde sme dosiahli tiež dobré výsledky:

Košťan J. –1995 EUROTOUR 7. miesto

 


Košťan P.– 1996 víťaz MARTIN CUP-u

 


Krivošík V., Košťan , Košman J. – 1998 3. miesto družstvá MARTIN CUP Martin

 


Košťanová L. – 1999 – 2. miesto juniori Rakúsko

– 2000 – 1. miesto juniori MARTIN CUP

 


Košťan P. – 2000 – 5. miesto Trnava

 


V rámci Majstrovstiev SR naši modelári dosiahli tiež vynikajúce výsledky:

Debnár Tomáš

2.miesto kat. A3 juniori 1999

2.miesto kat. A1 juniori 2000

3.miesto kat. A1 juniori 2001

 


Nemček Ľuboš

1.miesto kat. A3 juniori 1998

1.miesto kat. H juniori 1998

1.miesto kat.  A3 juniori 1999

 


Košman Ján

1.miesto Majstrovstvá Armády SR juniori 1998

2.miesto M-SR kat. F3J juniori 1998

1.miesto M-SR kat. F3J juniori 1998

 


Nemček Luboš

1.miesto M-SR kat RC-V2 2010

 


Bohatú činnosť našej širokej členskej základne  40 členov  aktívne podporuje množstvo našich priaznivcov- nečlenov. Predpokladáme nárast počtu členov RCM klubu z CVČ Domino Vrútky, v ktorom už niekoľko rokov vedieme Krúžok mladých modelárov. Vynikajúca spolupráca s týmto mimoškolským zariadením vyústila do usporiadania veľkých modelárskych  výstav už po 4 roky.

Okrem usporadúvania  súťaží je naším cieľom aj spropagovať modelárstvo širokej verejnosti. V spolupráci s miestnym Aeroklubom Martin sme zorganizovali zatiaľ 3 ročníky   „Stretnutiach priaznivcov obrích modelov“, kde sa aj Aeroklub prezentoval „Leteckým dňom“.

Tieto významné akcie („Martin Cup“, Letecký deň,…) sa podarilo usporiadať aj vďaka významnej podpory mesta Martin na čele s pánom primátorom Stanislavom Bernátom.  Po výborných odozvách na tieto akcie mestský magistrát pomáha dobudovávať areál letiska významnou finančnou podporou. Toto letisko nie je známym miestom len pre modelárov z celej Európy, ale v poslednom období  sa stalo aj veľmi vyhľadávaným miestom pre sústredenie plachtárov nielen zo širokého okolia, ale aj z celej Európy.

K histórii nášho klubu patrí aj dlhoročná snaha o usporiadanie ME a MS v Martine.Dôkazom toho sú viaceré žiadosti:

– 1996 – žiadosť o usporiadanie ME v roku 1997: súťaž bola pridelená LMK Poprad;

– Máj 2000 – žiadosť o usporiadanie MS v roku 2004;

– Október 2001 – opätovné potvrdenie žiadosti z mája 2000 o usporiadanie MS v roku     2004;

– 13.10.2001 – Rada KLMoS schválila pridelenie MS kat. F3J na rok 2004 pre    RCM      Martin;

Všetko nakoniec vyústilo do usporiadania MS kat.F3J u nás v r.2006. Zúčastnilo sa týchto majstrovstiev rekordných 30 štátov s celého sveta. Boli to zatiaľ najväčšie MS čo dopočtu štátov aj ľudí.