Zoznam členov klubu RCM Klub

 

 

Každý člen klubu musí byť registrovaný v našom klube k 1. januáru aktuálneho roka. V rámci stanov klubu alebo rozhodnutia členskej základne sa platí členský poplatok.

Aktuálne k roku 2016 máme registrovaných týchto členov:

RCM Martin – zoznam členov klubu

 


V rámci aktivít klubu sú možné pozrieť aktuálne informácie o činnosti. V týchto dokumentoch nájdete informácie, zoznamy a tlačivá.


 

Uznesenie čl. schôdze za rok 2017 (dňa 13.1.2018)

 

Zoznam členov klubu RCM Martin k 1.1.2016
Plán práce klubu RCM Martin k 1.1.2016
Správa RCM klubu Martin za rok 2015
Uznesenie čl. schôdze za rok 2015