POZVÁNKA

 

Pozývame všetkých členov a priaznivcov klubu, ktorí sa zúčastnili na WCH F1E ako časomerači alebo pomocníci, na sobotňajšie posedenie pri guľáši.

Guľáš sa začína variť o 9:00 hod. Program a zábava je voľná. Tešíme sa, že si spolu polietame a výborne sa zabavíme.

M.D.