4 x WCH
1 x ECH
45 členov
New

 

V roku 2016 usporiadame v Martine tieto súťaže:

31.4- 1.5..2016           seriál MSR kat.F1E

9.-10.7.   2016           Svetový pohár kat. F3J

23. – 24.7.2016           Obrie modely

27.-28. 8. 2016           Svetový pohár kat. F5J

10.-11.9. 2016           Svetový pohár kat. F3K

8. – 9.10.2016             seriál MSR kat.F1E

Bližšie informácie pre členov klubu budú pripravené na schôdze.